Γιατί πρέπει να επιλέξετε την Εξωτερική Θερμομόνωση;  

Σας δίνουμε μερικούς βασικούς λόγους:

Εξοικονόμηση ενέργειας
Καταργεί τις θερμογέφυρες, αξιοποιεί την θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων και εξασφαλίζει θερμική άνεση εξισώνοντας εύκολα τη θερμοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας των δομικών στοιχείων με αυτή του αέρα στο εσωτερικό τους μειώνοντας για αυτούς τους λόγους σημαντικά τις δαπάνες θέρμανσης τον χειμώνα και αυτές του δροσισμού το καλοκαίρι.

Εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου
Δεν απαιτείται να χτιστεί διπλός (μπατικός) εξωτερικός τοίχος με αποτέλεσμα να κερδίζονται περίπου 6m2 ωφέλιμης επιφάνειας στα 100m2 κατοικίας.

Πλήρης στεγάνωση των προσόψεων
Τέλεια προστασία από το νερό της βροχής και την εξωτερικά εισερχόμενη υγρασία με παράλληλη προστασία από την μούχλα, τα βακτηρίδια και την εσωτερική υγρασία μέσω της εξασφάλισης ομοιόμορφης εσωτερικής θερμοκρασίας. Προστατεύει το φέροντα οργανισμό από τις θερμικές καταπονήσεις και τη συμπύκνωση υδρατμών.

Αποφυγή ρηγματώσεων στον εξωτερικό σοβά
Λόγω της εξαιρετικής ποιότητας και της ελαστομέρειας των υλικών του συστήματος οι τελικές επιφάνειες δεν ρηγματώνουν και η μόνη συντήρηση που χρειάζονται είναι βαφή κάθε 15-20 έτη.

Ιδανικός τρόπος αναπαλαίωσης και θερμομόνωσης υφισταμένων κτιρίων
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του συστήματος δεν διακόπτεται η λειτουργία του κτιρίου ενώ διατηρείται η εξωτερική αρχιτεκτονική του ταυτότητα.

Προσθέτει αξία στην περιουσία σας
Τα κτίρια αποκτούν πλέον ενεργειακή ταυτότητα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (Οδηγία 2002/91/ΕΚ) ανάλογα με την συνολική κατανάλωση ενέργειάς τους σε Kwh/m2. Ο ιδιοκτήτης ενός οικοδομικού ακινήτου θα είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει την ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου προκειμένου να το μισθώσει ή να το πωλήσει.

Aρχιτεκτονική ελευθερία
Η μεγάλη ευκολία διαμόρφωσης των υλικών του συστήματος επιτρέπει την δημιουργία ιδιαίτερα ελκυστικών προσόψεων.