Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα μιας  Εξωτερικής Θερμομόνωσης, δυστυχώς δεν θα τα απολαύσετε, αν δεν σεβαστούμε κατά την εφαρμογή της, τη διαδικασία που έχουν προδιαγράψει τα κράτη, όπως η Γερμανία και η Αγγλία, που εμπιστεύονται αυτή τη λύση χρόνια τώρα. Πριν λοιπόν επιλέξετε ανάμεσα στις οικονομικές προσφορές που θα σας προσφερθούν καλό θα είναι να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία:

1.  Εάν η Εφαρμογή ενός Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης δε γίνει από εξειδικευμένο Συνεργείο.αλλά από κάποιον αυτοαποκαλούμενο εμπειροτέχνη, υπάρχει ο κίνδυνος να μην εντοπιστούν οι πραγματικές ανάγκες του κτιρίου και να μην επιλεχθεί το κατάλληλο σύστημα. Για παράδειγμα θα πρέπει να υπολογιστούν οι απώλειες του κτιρίου ανεξάρτητα για την τοιχοποιία, τα ανοίγματα, την οροφή, την πυλωτή λαμβάνοντας υπόψη τη γειτονία με άλλα κτίρια, τον προσανατολισμό του κτιρίου κ.α.. Η συνέπεια θα είναι να επενδύσετε σε μία λύση που δεν θα σας προσφέρει την απόδοση που θα περιμένατε.

2.  Η Εξωτερική Θερμομόνωση συνήθως δεν επιδέχεται διορθωτικής βελτίωσης μετά την εφαρμογή της. Η διόρθωση μιας λάθος λύσης, είναι πιο ακριβή από το να γίνει εξαρχής υπεύθυνη και σωστή επιλογή και εφαρμογή.

3.  Η εφαρμογή της Εξωτερικής Θερμομόνωσης είναι ιδιαίτερα απαιτητική τεχνικά. Οι ιδιομορφίες του κτιρίου και ιδιαίτερα των υφιστάμενων κτιρίων, χρειάζεται να αντιμετωπιστούν με ευθύνη και εμπειρία. Για αυτό τον λόγο ένας κακός εφαρμοστής που θα βιαστεί να τελειώσει το έργο, θα προτιμήσει να κουκουλώσει όλα τα δύσκολα σημεία. Το αποτέλεσμα θα είναι είτε η αστοχία των θερμομονωτικών υλικών σε αυτά τα σημεία (π.χ. ρωγμές, απορρόφηση υγρασίας, αποκόλληση σοβά κτλ), είτε, στην καλύτερη περίπτωση, μείωση της απόδοσης του συστήματος.

 4.  Τα υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές τις οποίες ο εφαρμοστής πρέπει να σεβαστεί, όπως τρόπος μίξης, χρόνος εφαρμογής και σταθεροποίησης, θερμοκρασίες περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή τους κ.α.. Η προσπάθεια απλούστευσης της διαδικασίας για να κερδηθεί χρόνος, κρύβει τον κίνδυνο της αστοχίας των υλικών.

5.  Στην αγορά προσφέρονται πολλές παρόμοιες φαινομενικά προτάσεις υλικών Εξωτερικής Θερμομόνωσης. Δεν είναι ούτε παρόμοια ούτε ακόμη και συγγενικά. Μόνο πιστοποιημένα υλικά μπορούν να σας εγγυηθούν διάρκεια ζωής, σωστή συνεργασία μεταξύ τους και σταθερό συντελεστή απόδοσης, ο οποίος είναι και ο τελικός στόχος.