Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει επιφέρει βαρύ πλήγμα στον κατασκευαστικό τομέα και την οικοδομική δραστηριότητα στην χώρα μας. Ταυτόχρονα και η αγορά δομικών υλικών έχει υποστεί μείωση δραστηριότητας και τζίρων και οι παραγωγοί αναζητούν νέα πεδία δραστηριοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό την τελευταία 2ετία έχουν εμφανιστεί πολλά προϊόντα τα οποία παρουσιάζονται σαν συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Οι πρόσφατες αλλαγές στην νομοθεσία με την εισαγωγή του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων) και τα προγράμματα στήριξης της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων όπως το ‘Εξοικονόμηση κατ’ οίκον’ έχουν αυξήσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον γύρω από τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα και τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Η εποπτεία αυτής της αναπτυσσόμενης αγοράς είναι πρακτικά ανύπαρκτη και με βάση τα τελευταία στοιχεία περισσότερα από 100 φερόμενα ως ‘συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης’ κυκλοφορούν (παράγονται είτε εισάγονται) στην ελληνική αγορά, πολλά εκ των οποίων δεν φέρουν ούτε τις στοιχειώδεις πιστοποιήσεις και αποτελέσματα ελέγχου.

Μόνο ένα πιστοποιημένο Σύστημα μπορεί να σας δώσει τις εγγυήσεις παράλληλα  με ένα εξειδικευμένο Συνεργείο Εφαρμογής Εξωτερικής Θερμομόνωσης υψηλών προδιαγραφών με πείρα στο χώρο αποδεικνίωντάς το έμπρακτα βάση με τα έργα τα οποία έχει εφαρμόση,και φυσικά να έχει και αυτό τις κατάλληλες πιστοποιήσεις των εταιριών των οποίο συνεργάζεται.

Η άναρχη ανάπτυξη των συστημάτων αυτών είναι βέβαιο πως θα επηρεάσει την ποιότητα των κατασκευών στην χώρα μας με απρόβλεπτα αποτελέσματα, καθώς η εξωτερική θερμομόνωση ενσωματώνεται με μόνιμο τρόπο στο εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου και αποτελεί, για όσες δεκαετίες αυτό βρίσκεται σε λειτουργία, την εξωτερική του επένδυση. Ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης θα πρέπει να παρέχει εκτός από την ‘δεδομένη’ θερμομόνωση, ΑΝΤΟΧΗ στον χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, τις μηχανικές καταπονήσεις, τις ανεμοπιέσεις, τις ισχυρές κρούσεις και οποιαδήποτε επίδραση μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια και πρόσφυση του συστήματος επί του κτιρίου.

Η ασφάλεια τόσο των κτιρίων όσο και του κοινωνικού συνόλου που διαμένουν σε αυτά, είναι η πρώτη προτεραιότητα που οδήγησε στην ένταξη των συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης σε μια από τις αυστηρότερες κατηγορίες συστημάτων ελέγχου συμμόρφωσης για να αποκτήσουν σήμανση CE, την κατηγορία 1 (Conformity System1).