Περισσότεροι πολίτες θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ακόμα και με ακίνητα που κατασκευάστηκαν μετά το 1990, ενώ παύει ο περιορισμός για κύρια και εξοχική κατοικία. Παράλληλα, διευκολύνονται και πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 12.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 20.000 ευρώ, με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού.

Περισσότεροι πολίτες θα μπορούν πλέον να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους

Ανοίγει το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» καθώς περισσότεροι πολίτες θα μπορούν να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Πλέον θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και ακίνητα που κατασκευάστηκαν μετά το 1990, ενώ παύει ο περιορισμός για κύρια και εξοχική κατοικία (κάθε πολίτης μπορούσε να καταθέσει μία αίτηση υπαγωγής).

Παράλληλα, διευκολύνονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 12.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 20.000 ευρώ, με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και επιπλέον στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» μπορούν να μπουν και κενές κατοικίες αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια.