Οι θερμικές απώλειες προκαλούνται σε ένα κτίριο από τη μετάδοση της θερμότητας του αέρα ενός εσωτερικού χώρου προς την ατμόσφαιρα ή προς ψυχρότερους γειτονικούς χώρους ή/και αντίστροφα. Είναι γνωστό ότι, ανάμεσα σε δύο σώματα με διαφορετικές θερμοκρασίες, προκαλείται μία συνεχής ροή θερμότητας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο, κάτι που συμβαίνει το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, αλλά και το καλοκαίρι, από τον εξωτερικό θερμό αέρα προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου. Αυτή η ροή θερμότητας είναι αδύνατο να εμποδιστεί τελείως και μπορεί, μόνο, να περιοριστεί ως προς την ένταση και τη διάρκειά της. Αυτό γίνεται κατορθωτό με την θερμομόνωση του κτιρίου η οποία επιβραδύνει την ταχύτητα ανταλλαγής θερμότητας μέσα από τις επιφάνειες (τοίχους, στέγες, πατώματα, κουφώματα) που χωρίζουν περιοχές ή χώρους διαφορετικής θερμοκρασίας.

Μέσα στο πλαίσιο ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τον πρώτο λόγο έχει η σωστή επιλογή του συστήματος θερμομόνωσης για την ταράτσα και το υπόλοιπο Κέλυφος του σπιτιού σας. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή σας πρέπει να έχει ο δείκτης θερμικής αντίστασης R του υλικού που θα επιλέξετε.

Η εταιρεία μας σας παρέχει λύσεις με συστήματα από πλάκες διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης και στις πιο δύσκολες και  εξιζητημένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε  πετροβάμβακα.