Οι πρόσφατες αλλαγές στην νομοθεσία με την εισαγωγή του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων) και τα προγράμματα στήριξης της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων όπως το
 ‘Εξοικονομώ κατ’ οίκον’ έχουν αυξήσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον γύρω από τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα και τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Η εποπτεία αυτής της αναπτυσσόμενης αγοράς είναι πρακτικά ανύπαρκτη και με βάση τα τελευταία στοιχεία περισσότερα από 100 φερόμενα ως Συστήματα Εξωτερικής 

Θερμομόνωσης κυκλοφορούν (παράγονται είτε εισάγονται) στην ελληνική αγορά, πολλά εκ των οποίων δεν φέρουν ούτε τις στοιχειώδεις πιστοποιήσεις και αποτελέσματα ελέγχου.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείχνει ο ιδιοκτήτης   σε ανεγειρόμενη η υφιστάμενη οικοδομή,στο ότι μερικές φορές (ευτυχώς εξαιρέσεις) οι εταιρίες βάζουν  τους μηχανικούς σαν πιστοποιημένο συνεργείο αντί για Τεχνίτες Εξωτερικής Θερμομόνωσης . Αναμφισβήτητα σοβαρή η προσφορά του μηχανικού σε ένα κτήριο, αλλά στον τομέα που του αντιστοιχεί. 

Όσο για την  Εφαρμογή ενός Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης  σημαντικό είναι να επιλέξει κανείς ένα πιστοποιημένο σύστημα που αξιοποιεί υλικά αμετάβλητα στο χρόνο, άλλο τόσο σημαντικό είναι η εφαρμογή του συστήματος από εξειδικευμένα συνεργεία εφαρμογής, που προσφέρουν κατασκευαστικές εγγυήσεις τοποθέτησης. Αυτό εξασφαλίζει στον ιδιώτη, ότι η τοποθέτηση θα γίνει με τους κανόνες της επιστήμης και με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας.

Μόνο ένα πιστοποιημένο Σύστημα μπορεί να σας δώσει τις εγγυήσεις παράλληλα  με ένα εξειδικευμένο Συνεργείο Εφαρμογής Εξωτερικής Θερμομόνωσης υψηλών προδιαγραφών με πείρα στο χώρο αποδεικνίωντάς το έμπρακτα βάση με τα έργα τα οποία έχει εφαρμόση,και φυσικά να έχει και αυτό τις κατάλληλες πιστοποιήσεις των εταιριών των οποίο συνεργάζεται.